Links:

Havodderens offentlige Facebook gruppe

Havodderens Instagram

Fredningszoner

Krak Sø Kort

Fcoo.dk – vind og vejr

Fisketegn

Mærkat til din bøje fra Trygfonden

Mindstemål og fredning

Havmiljøvogter

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)

Anmeldelser til fiskerikontrollen